• info@lifesuccess.edu.vn
  • 0349 954 960

Tin tức cập nhật

admin

Th6 11, 2019

Thang điểm định cư 160 của New Zealand

Nếu bạn và gia đình có ý định định cư tại New Zealand, hãy tìm hiểu ngay cách tính điểm định cư dưới đây để chuẩn bị kế hoạch hiệu quả nhất nhé!

🔐🏠 Tuổi tác (5 – 30 điểm): Tuổi càng cao điểm càng thấp.
20 – 39 tuổi: 30 điểm
40 – 44 tuổi: 20 điểm
45 – 49 tuổi: 10 điểm
50 – 55 tuổi: 5 điểm

🔐🏠 Việc làm (50 – 110 điểm): thuộc diện tay nghề hoặc thiếu hụt.
Đã và đang làm công việc thuộc diện tay nghề tại New Zealand: 50 điểm.
Đã được chấp nhận công việc thuộc diện tay nghề tại New Zealand: 50 điểm.
Làm công việc thuộc diện thiếu hụt tay nghề: được cộng thêm 10 điểm.
Làm việc ngoài thành phố Auckland: được cộng thêm 30 điểm.
Được trả lương trên mức ngưỡng lương cao: được cộng thêm 20 điểm.

🔐🏠 Bằng cấp (40 – 80 điểm): Bằng cấp càng cao điểm càng cao.
Có bằng cấp quốc tế cấp độ 3 – 6: 40 điểm
Có bằng cấp quốc tế cấp độ 7 – 8: 50 điểm
Có bằng cấp quốc tế cấp độ 9 – 10: 70 điểm
Học chương trình toàn thời gian tại New Zealand (chương trình Cử nhân trở lên): được cộng thêm 10 điểm.

🔐🏠 Kinh nghiệm làm việc (10 – 75 điểm): kinh nghiệm càng lâu năm càng được nhiều điểm.
Có 2 năm kinh nghiệm làm việc: 10 điểm
Có 4 năm kinh nghiệm làm việc: 20 điểm
Có 6 năm kinh nghiệm làm việc: 30 điểm
Có 8 năm kinh nghiệm làm việc: 40 điểm
Có từ 10 năm kinh nghiệm làm việc trở lên: 50 điểm
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại New Zealand: được cộng thêm 10 điểm.
Có từ 2 – 5 năm kinh nghiệm làm việc thuộc các ngành nghề thiếu hụt tay nghề: được cộng thêm 10 điểm.
Có từ 6 năm kinh nghiệm làm việc trở lên thuộc các ngành nghề thiếu hụt tay nghề: được cộng thêm 15 điểm.

🔐🏠 Vợ/chồng (20 – 40 điểm): yêu cầu vợ/chồng phải có IELTS từ 6.5 trở lên.
Đang hoặc đã được chấp nhận công việc thuộc diện tay nghề tại New Zealand: được cộng thêm 20 điểm.
Có bằng cấp quốc tế cấp độ 7 – 8: được cộng thêm 10 điểm.
Có bằng cấp quốc tế cấp độ 9 – 10: được cộng thêm 20 điểm.

Thông tin tham khảo chính thức vui lòng truy cập website của Lãnh sự quán New Zealand theo link sau: https://www.immigration.govt.nz/…/points-indicator-smc-28aug

Bình luận

Call Now Button
shares