• info@lifesuccess.edu.vn
 • 0349 954 960

Master Of Osteopathy (Unitec Institute of Technology)

Đăng ký tư vấn
 0 (Chưa có đánh giá)

No student enrolled

Thời gian học

2 Năm

Enroll: 0 7

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Registered osteopath
Osteopathic education and research

Mức lương mong đợi:
40.000 NZD đến 100.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  Điểm trung bình Đại học năm cuối từ 7.0 trở lên;
  IELTS tối thiểu 7.0 (không band nào dưới 7.0), hoặc TOEFL tối thiểu 94, hoặc PTE tối thiểu 65

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Master Of Osteopathy

Cấp học: Level 9
Kỳ nhập học: Tháng 2
Thời gian học: 2 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Patient Management and Clinical Reasoning

 • Clinical Science

 • Clinical Osteopathy

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Nội dung đang cập nhật

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
26000 NZ$/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Registered osteopath
Osteopathic education and research

Mức lương mong đợi:
40.000 NZD đến 100.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  Điểm trung bình Đại học năm cuối từ 7.0 trở lên;
  IELTS tối thiểu 7.0 (không band nào dưới 7.0), hoặc TOEFL tối thiểu 94, hoặc PTE tối thiểu 65

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Master Of Osteopathy

Cấp học: Level 9
Kỳ nhập học: Tháng 2
Thời gian học: 2 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Patient Management and Clinical Reasoning

 • Clinical Science

 • Clinical Osteopathy

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Call Now Button
shares