• info@lifesuccess.edu.vn
 • 0349 954 960

Master Of Creative Practice (Unitec Institute of Technology)

Đăng ký tư vấn
 0 (Chưa có đánh giá)

No student enrolled

Thời gian học

2 Năm

Enroll: 0 8

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Artist
Art director
Product designer
Graphic designer
Director
Photographer
Experience designer
Producer
Production designer
Sculptor
Visual artist
Performance designer
Service designer
Curator
Actor for theatre, film and television
Choreographer
Filmmaker

Mức lương mong đợi:
40.000 NZD đến 90.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  IELTS tối thiểu 6.5 (không band nào dưới 6.0), hoặc TOEFL tối thiểu 79, hoặc PTE tối thiểu 58

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV, Portfolio và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Master Of Creative Practice

Cấp học: Level 9
Kỳ nhập học: Tháng 2
Thời gian học: 1.5 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Comparative Critical Reading

 • Research in the Creative Industries

 • Research Project

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Nội dung đang cập nhật

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
26000 NZ$/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Artist
Art director
Product designer
Graphic designer
Director
Photographer
Experience designer
Producer
Production designer
Sculptor
Visual artist
Performance designer
Service designer
Curator
Actor for theatre, film and television
Choreographer
Filmmaker

Mức lương mong đợi:
40.000 NZD đến 90.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  IELTS tối thiểu 6.5 (không band nào dưới 6.0), hoặc TOEFL tối thiểu 79, hoặc PTE tối thiểu 58

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV, Portfolio và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Master Of Creative Practice

Cấp học: Level 9
Kỳ nhập học: Tháng 2
Thời gian học: 1.5 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Comparative Critical Reading

 • Research in the Creative Industries

 • Research Project

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Call Now Button
shares