• info@lifesuccess.edu.vn
 • 0349 954 960

Graduate Diploma In Computing (Unitec Institute of Technology)

Đăng ký tư vấn
 0 (Chưa có đánh giá)

No student enrolled

Thời gian học

1 Năm

Enroll: 0 8

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Applications programmer
Business analyst
Project manager
Software developer
Internet and Web developer
Data analyst
Database analyst and developer
Cyber-security analyst
Network support technician
Network engineer
Systems analyst
Game programmer
Software tester
Software designer

Mức lương mong đợi:
60.000 NZD đến 150.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  IELTS tối thiểu 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc TOEFL tối thiểu 60, hoặc PTE tối thiểu 50

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Graduate Diploma in Computing Level 7

Cấp học: Level 7
Kỳ nhập học: Tháng 2 hoặc tháng 7
Thời gian học: 1 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Cyber Security Principles

 • Hardware Fundamentals

 • Operating System Fundamentals

 • Networking Fundamentals

 • Programming Fundamentals

 • Introduction to Databases

 • Programming Principles and Practice

 • Hardware Technology

 • Multimedia and Website Development

 • GUI Programming

 • Information Systems Concepts

 • Project Planning and Control

 • Data Communications and Networks

 • Data Warehousing

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Nội dung đang cập nhật

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
21500 NZ$/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Applications programmer
Business analyst
Project manager
Software developer
Internet and Web developer
Data analyst
Database analyst and developer
Cyber-security analyst
Network support technician
Network engineer
Systems analyst
Game programmer
Software tester
Software designer

Mức lương mong đợi:
60.000 NZD đến 150.000 NZD/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Cử nhân ngành liên quan hoặc Cử nhân ngành khác + kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan;
  IELTS tối thiểu 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc TOEFL tối thiểu 60, hoặc PTE tối thiểu 50

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Đại học;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  CV và Cover letter nộp cho trường;
  Bằng chứng về kinh nghiệm làm việc;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Graduate Diploma in Computing Level 7

Cấp học: Level 7
Kỳ nhập học: Tháng 2 hoặc tháng 7
Thời gian học: 1 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Cyber Security Principles

 • Hardware Fundamentals

 • Operating System Fundamentals

 • Networking Fundamentals

 • Programming Fundamentals

 • Introduction to Databases

 • Programming Principles and Practice

 • Hardware Technology

 • Multimedia and Website Development

 • GUI Programming

 • Information Systems Concepts

 • Project Planning and Control

 • Data Communications and Networks

 • Data Warehousing

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Call Now Button
shares