• info@lifesuccess.edu.vn
 • 0349 954 960

Bachelor of Business – Accountancy (Unitec Institute of Technology)

Đăng ký tư vấn
 0 (Chưa có đánh giá)

No student enrolled

Thời gian học

3 Năm

Enroll: 0 8

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Financial accountant
Chief financial officer
Management accountant
Chartered accountant
Taxation consultant
Systems accountant
Business analyst
Audit manager

Mức lương mong đợi:
40.000 đến 110.000 NZD/năm.

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Đủ 18 tuổi trở lên;
  Học lực cấp 3 loại khá (8.0) trở lên và điểm trung bình tốt nghiệp THPT 8.0 trở lên hoặc đã hoàn tất chương trình năm 1 Đại học;
  IELTS tối thiểu 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc TOEFL tối thiểu 60, hoặc PTE tối thiểu 50

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT/Bảng điểm 3 năm học gần nhất;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Bachelor of Business (Accountancy)

Cấp học: Level 7
Kỳ nhập học: Tháng 2 hoặc tháng 7
Thời gian học: 3 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Accounting for Business

 • Accounting Applications

 • Information Systems and Applications

 • Economic Principles

 • Principles of Managerial Finance

 • Law of Business Obligations

 • Business Statistics

 • Introduction to Professional Practice

 • Management Today

 • Business Finance

 • Financial Accounting

 • Investments

 • Accounting Information Systems

 • Law of Business Entities

 • Taxation

 • Advanced Financial Accounting

 • Management Accounting

 • Advanced Management Accounting

 • Internship Based Learning – Accounting

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Nội dung đang cập nhật

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
23000 NZ$/năm

Cơ hội nghề nghiệp

Ngành nghề có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp:
Financial accountant
Chief financial officer
Management accountant
Chartered accountant
Taxation consultant
Systems accountant
Business analyst
Audit manager

Mức lương mong đợi:
40.000 đến 110.000 NZD/năm.

Cơ hội nghề nghiệp

Feature

 • Mountains

  Yêu cầu đầu vào của chương trình

  Đủ 18 tuổi trở lên;
  Học lực cấp 3 loại khá (8.0) trở lên và điểm trung bình tốt nghiệp THPT 8.0 trở lên hoặc đã hoàn tất chương trình năm 1 Đại học;
  IELTS tối thiểu 6.0 (không band nào dưới 5.5), hoặc TOEFL tối thiểu 60, hoặc PTE tối thiểu 50

 • Mountains

  Hồ sơ xét tuyển

  Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT/Bảng điểm 3 năm học gần nhất;
  Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (nếu có);
  Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE;
  Hộ chiếu

Nội dung chương trình học

Chương trình học

Bachelor of Business (Accountancy)

Cấp học: Level 7
Kỳ nhập học: Tháng 2 hoặc tháng 7
Thời gian học: 3 năm (toàn thời gian)
Trường: Unitec Institute of Technology
Thành phố: Auckland

 • Accounting for Business

 • Accounting Applications

 • Information Systems and Applications

 • Economic Principles

 • Principles of Managerial Finance

 • Law of Business Obligations

 • Business Statistics

 • Introduction to Professional Practice

 • Management Today

 • Business Finance

 • Financial Accounting

 • Investments

 • Accounting Information Systems

 • Law of Business Entities

 • Taxation

 • Advanced Financial Accounting

 • Management Accounting

 • Advanced Management Accounting

 • Internship Based Learning – Accounting

Nội dung chương trình học

Watch Coursecity Campus Video

Call Now Button
shares